Obsługa Klienta - rezerwacja, kasy 76 746 27 51
AquaBar, Kręgielnia, Bilard 76 746 27 33
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, numer telefonu 76 746 27 70.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym  można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.
 3. Dane osobowe będą/są przetwarzane w przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia przesłanka, o której mowa w RODO. W zależności od zadania może to być odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której osoba bierze udział.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której osoba bierze udział.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym obecność osoby fizycznej na terenie i w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne A. będzie traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.

 

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 74-62-751
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 74-62-733

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012