Mocny kręgosłup

Mocny kręgosłup – to program mający na celu korektę wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, zamieszkujących Gminę Polkowice.

Cel programu:
Zapobieganie pogłębianiu się i utrwaleniu wad postawy ciała u dzieci i młodzieży, poprzez wczesne ich wykrywanie, diagnozowanie, korygowanie oraz kształtowanie nawyku aktywności ruchowej i odpowiedzialności za zdrowie.

Jeden cykl zajęć dla każdego dziecka składa się z:

  • badania kwalifikującego do zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
  • zajęć na małej sali gimnastycznej,
  • zajęć na basenie rekreacyjnym,
  • instruktażu dla dziecka i rodziców do kontynuowania ćwiczeń korekcyjno –kompensacyjnych w warunkach domowych.
W ramach programu odbywać się będą następujące zajęcia korekcyjne:
  • grupowe – plecy okrągłe w ilości 20 terapii, plecy wklęsłe w ilości 20 terapii, plecy wklęsło-wypukłe w ilości 20 terapii, wady stóp w ilości 8 terapii, zajęcia na basenie rekreacyjnym w ilości 7 zajęć.
  • indywidualne – skoliozy – ćwiczenia PNF w ilości 8 terapii, zablokowana miednica – zajęcia terapii manualnej w ilości 6 terapii.

Udział w programie jest bezpłatny, refundowany ze środków budżetu Gminy Polkowice.

Regulamin programu polityki zdrowotnej: REGULAMIN MOCNY KRĘGOSŁUP 2017

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z Rejestracją Przychodni w Aquaparku (I piętro) lub telefonicznie pod numerem 76/74-62-711.

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 74-62-751
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 74-62-733

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012