×

Powiększenie strony

Kolory

Polityka Jakości

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Podmiotu Leczniczego Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.


Priorytetowym celem Przychodni Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. jest świadczenie na najwyższym możliwym poziomie jakości usług medycznych, coraz lepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań pacjentów w sposób gwarantujący ich pełną satysfakcję dla poprawy stanu zdrowia.

Od wielu lat zapewniamy naszym pacjentom kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu.

Misją Podmiotu Leczniczego Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A. jest profesjonalna opieka medyczna polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości z zakresu rehabilitacji leczniczej. Nie mniejszą wagę przywiązuje się do prowadzenia aktywnej kampanii na rzecz propagowania zdrowego stylu życia wśród osób w każdym wieku.

Wizją Podmiotu Leczniczego Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A., będącego wieloletnim liderem rynku usług rehabilitacyjnych jest stworzenie wyjątkowego miejsca w województwie dolnośląskim, wizerunku rozpoznawalnego na rynku usług medycznych jako Przychodni, której usługi są synonimem najwyższej jakości, a każdy pacjent czuje się tutaj usatysfakcjonowany i zaopiekowany.

 

Kreowana przez nas polityka jakości skupia się przede wszystkim na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa i spełnieniu oczekiwań pacjentów,
 • systematycznym rozwoju i szkoleniu personelu,
 • doskonaleniu nowoczesnej infrastruktury, sprzętu i urządzeń medycznych,
 • nieustannej poprawie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • racjonalizacji kosztów działalności, optymalizacji kosztów udzielanych świadczeń i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • ścisłej kontroli i nadzorze nad procesem udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym 
  ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • wypełnianiu mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych

Realizacja wymienionych celów następuje poprzez:

 • zapewnienie szybkiej, specjalistycznej pomocy w nagłych wypadkach, okolicznościach zagrażających życiu. Na terenie podmiotu leczniczego obowiązują wewnętrzne regulaminy i instrukcje postępowania opracowane na wypadek zdarzeń niepożądanych (np. ochrona ppoż., udzielanie pierwszej pomocy, zaistnienie wypadku);
 • zapewnienie sprawnej, opartej o nowoczesne aparatury diagnostyki i lecznictwa (o sprawności świadczą codzienne kontrole aparatów, ustawowe przeglądy techniczne, badania pomiarów czynników szkodliwych itp.);
 • zapewnienie kompleksowej opieki medycznej osiąganej dzięki kompetencji, fachowości i kulturze osobistej wszystkich pracowników (szkolenia personelu z dziedzin wymaganych na zajmowanych stanowiskach pracy).